Lingus - olika användargränssnitt

Strukturen i Lingus.

Lingus kan nås med tre olika avsikter,

Lingus har ett användargränssnitt för vart och ett av dessa ändamål. I bilden nedan visas elevens verktyg med röd färg, författarverktyget med grön färg och uppföljningsdelen med blå färg. Som lärare kan du behöva använda både författar- och utvärderingsverktygen.

 

 

Läromedelsförfattare

Eleven

Lärare

 

Kommentar till bilden.

Läraren/läromedelsförfattaren använder författarverktyget för att producera övningsmaterial. Eleven arbetar med övningarna. Hans prestationer statistikförs i första hand för hans egen stimulans. Om man så önskar finns möjlighet att ge läraren tillgång till statistik.