Författardelen

Utveckling av övningsmaterial.

Författarverktyget i Lingus är uppbyggt som ett blockschema. Du följer pilarna och bygger upp din övning. Du kan alltid gå tillbaka för kompletteringar och korrigeringar.


Lingus författardel är väl dokumenterad och utprovad. Den är avsedd att kunna användas av språklärare och kräver ingen programmering. De olika typerna av övningar som finns är tillräckligt flexibla för de flesta situationer. Verktyget är utformat på ett sätt som gör det möjligt att utan programmeringskunskap skapa övningar av olika typer. Diktamensövningar, lucktexter, ordföljdsövningar, bildövningar, flervalstest och två olika typer av dra-och-släppövningar finns att tillgå. Verktyget hanterar text, bild och ljud. För den mer avancerade användaren finns möjlighet att utforma skärmsidorna på ett mycket flexibelt sätt, att göra länkar mellan olika skärmsidor samt att använda den i Lingus inbyggda webbläsaren för att på ett kontrollerat sätt ge eleven tillgång till valda delar av Internet.

De c:a 20 cdrom-skivor som producerats för Lingus har utvecklats med samma författarverktyg som läraren på skolan har tillgång till.