Lingus - ett system för språkinlärning

 Lingus är ett system för datorstödd språkinlärning/-utbildning vid självstudier, på distans eller i skolan. Det är användbart i alla språk, på alla nivåer och för alla kategorier av användare. Systemets styrka ligger framför allt i att eleven på ett effektivt och stimulerande sätt kan öva alla delar av språket; uttal, hör- och läsförståelse, grammatik, skriftlig och muntlig uttrycksförmåga, ordkunskap, etc.

Elevens inlärning är det centrala i Lingus. Det finns flera hjälpsystem i Lingus för att utveckla/anpassa övningsmaterial, ge vägledning och stöd samt värdera och dokumentera framsteg.
Läraren kan via Lingus på ett aktivt sätt stödja och stimulera eleven. Lingus kan ta över administrativa uppgifter som t.ex. distribution av övningsmaterial och tester, uppföljning och dokumentation av elevens prestationer. Detta ger läraren möjlighet att koncentrera sig på den pedagogiska delen av arbetet.

Att använda färdiga läromedel, förlagens eller kollegornas övningar, i Lingus är enkelt och arbetsbesparande för läraren. Dessa läromedel kan även använda som underlag för egna typer av övningar. En lärobokstext kan t ex kompletteras med en uttalsövning i Lingus.
Läraren kan dessutom författa/utveckla egna övningar i systemet med egna kombinationer av text, bild och ljud. Funktionerna är relativt användarvänliga, men viss allmän datorvana krävs.