Moduler

Lingus är modulärt uppbyggt med en huvuddel och tilläggsmoduler. Huvuddelen innehåller såväl författardel som elev- och resultathanteringsdel i standardutförande. Tilläggsmodulerna är de följande:

Lingus är en PC-baserad tillämpning. Den senaste versionen, benämnd Lingus32, är avsedd för Windows 95, 98, NT, 2000 eller XP