Uppföljning och dokumentation

I Lingus skolversion finns ett avancerat system för att följa upp elevernas prestationer. Varje elev kan se sina egna framsteg. Läraren kan också få översikter klassvis för att avgöra var stöd behöver sättas in. Systemet kan också användas för tester där datorn rättar elevernas prov.

Sammanställningar av resultatet för en klass kan skrivas ut i samma sekund som den siste eleven avslutat provet. Systemet arbetar via nätverket dvs. sammanställningarna kan göras direkt allteftersom eleverna blir klara. Sammanställningarna kan göras från vilken dator som helst i nätverket. Det finns också möjlighet att göra ännu mer detaljerade analyser av elevernas fel för att kunna fastlägga om det beror på svårigheter att uppfatta talet eller stavningsproblem.

Det finns också möjlighet för en lärare att gå in och lyssna på elevernas uttal genom att klicka på elevens namn och övningens titel i statistiksammanställningen. Eleven får dock automatiskt meddelande om detta då han inleder övningen. Det är också den sista inspelning eleven gör (och därmed godkänner) som görs tillgänglig för avlyssning.