Exempel på olika typer av övningar

Här finns en samling av övningar, som du kan tanka ner och använda som mallar och exempel. I allmänhet behöver du version 2.18 av Lingus32 eller senare för att kunna använda övningarna.

Exempel ur manualen hlar1.zip