Hämtning av manualer och information.

Här kan du hämta de senaste manualerna till Lingus. De är i Word-format (komprimerade).

Innehåll Datum Filnamn
Produktion av övningsmaterial. 2002-02-24 autor223.zip
Design of training material (in English) 2006-03-07 autor239_Eng.zip
Nätverksinstallation 2003-05-20 Netwrk227.zip
Installation enanvändarversion (med författarverktyg) 2003-04-05 Single226.zip
Administration av elevregister 2003-10-28 Statman232.zip
Statistik och prov 2003-10-28 Provman232.zip

Här kan du hämta informationsmaterial om Lingus. Dokumenten är i Word-format (komprimerade).

Innehåll Datum Filnamn
Produktbeskrivning Lingus 1999-12-08 Produktinfo.zip
Lingus i distansutbildningen 2000-05-03 Distans.zip
Presentation på engelska 1999-10-27 Marviken.zip
Presentation på engelska 1999-10-17 Matisse.zip