Frågor om Lingus författardel

 1. Hur många rader text kan man ha i en luckövning?
 2. Hur många övningar kan ett tema innehålla?
 3. Kan man spela in ljud från kassett?
 4. Hur ställer man in ljudet om Lingus-mixern inte räcker till?
 5. När jag försöker flytta en övning i innehållsförteckningen  får jag felmeddelande.
 6. Vad skall det vara för format på ljudfilerna som jag vill importera till Lingus?
 7. Hur gör man för att ta bort ljud i en övning?
 8. Vad händer om man spelar in ljud för olika ord i en lucktext och sedan vill ändra i texten?
 9. Jag skulle vilja skriva ut en övningssida på en printer. Hur gör jag då?
 10. Jag skulle vilja spara en skärmsida i en fil och skicka som email. Hur gör jag då?
 11. Jag skulle vilja titta närmare på hur en övning på demo-cd:n är konstruerad. Hur kommer jag åt den?
 12. Om jag har gjort en övning och programmet låser sig innan den sparats undan i förrådet, kan jag då rädda det arbete som jag gjort.
 13. När jag varit inne och ändrat en övning och skall spara undan den i förrådet så får jag ett felmeddelande "Error 75 Path/file access error". Vadan detta?
 14. Jag har uppdaterat till 2.22 och får då meddelandet StatID error in exercise ..... då jag går in i författardelen.

 


Hur många rader text kan man ha i en luckövning?

I en luckövning kan man ha 40 rader. Om du använder den nya funktionen "Automatisk radbrytning" så räknas dock varje stycke som en rad. Det finns dock också en begränsning av antalet ord till 180. 

I version 2.19 är maximala antalet ord ökat till 372.

 Om antalet ord är ett problem så kan du i en lucktext "klumpa ihop" flera ord till ett med hjälp av de_ låga_bindestrecken. Detta kommer dock lite grann i konflikt med den automatiska radbrytningen. Det finns en funktion på menyn som automatiskt lägger in/tar bort låga bindestreck i den markerade delen av huvudtexten.

Till toppen på sidan

Hur många övningar kan det finnas i ett tema?

Det kan finnas 255 övningar i varje tema. Detta blir dock svårt att få överblick över. Ett lämpligt högsta antal är kanske 8-15.

I varje kapitel kan finnas 255 temata.

I varje bok kan finnas 255 kapitel.

Om du har fler än 100-200 övningar rekommenderar jag att du delar upp det i flera böcker. Det ger bra översikt och bättre säkerhet om något skulle inträffa som ställer till oreda i systemet.

Till toppen på sidan

Kan man spela in ljud från kassett?

Ljudkortet kan vid inspelningen hämta sitt ljud från olika anslutna utrustningar, mikrofon, bandspelare, cd-spelare osv. Om du använder en cd-spelare i datorn behöver du (normalt) inga yttre sladdar medan exempelvis bandspelare ansluts till Line-ingången på datorns ljudkort.

 Om du vill använda andra ingångar än mikrofonen räcker inte den mixer som finns inbyggd i Lingus till. Läs om hur du gör då!

Om du vill spela in från kassettband i diktamen/uttalsövningar så väjer du som Källa: Inspelning i ett svep. Du startar sedan kassettbandet och kontrollerar att ljudet kommer in i hörlurarna. När bandet kommit fram till det ställe som du vill använda i Lingus startar du inspelningen genom att med högerknappen trycka ner "Huvudljud"-knappen. När du kommer till slutet på stället du vill använda så släpper du upp knappen. Du får sedan dela upp ljudet radvis (synkronisera det med texten).

Till toppen på sidan


Hur ställer man in ljudet i Lingus om Lingusmixern inte räcker till?

I Lingus finn en inbyggd förenklad ljudinställningsfunktion, en mixer. Den klarar i de flesta fall av att ställa in ljudet för uppspelning av ljudfiler och inspelning från mikrofon. Ibland räcker detta inte till, exempelvis om du som författare vill spela ni från kassettband. Du måste då använda den mixer som finns i Windows eller den som levereras med ljudkortet. Du hittar oftast Windows-mixern på startmenyn under Program-Tillbehör-Underhållning-Volymkontroll. Där finns alla möjligheter att ställa in ljudkortet. Observera att det finns olika inställningsmöjligheter för inspelning och uppspelning. Välj under Arkiv-Inspelning vilka olika ingångar du vill aktivera och hur hög inspelningsvolym du skall ha. Lingus känner inte av varifrån ljudet hämtas utan använder det ljud du valt med denna mixer.

I Lingus version 2.19 finns en ny mixer med mer möjligheter.

Till toppen på sidan

När jag försöker flytta en övning i innehållsförteckningen  får jag felmeddelande "Felaktigheter i filsystemet finns att läsa i filen P:/Lingus/Gram/Lgvfiler/err8.log"

Att flytta övningar är ett lite känsligt kapitel eftersom hundratals filer skall byta namn i en lång sekvens, och det gäller att inga "lösa" filer eller mappar ligger i vägen och att det inte finns några fel i systemet med registreringsnummer.. Lingus gör därför en kontroll innan flyttningen  kan utföras. Om du får ett felmeddelande kan du ofta manuellt rätta till dessa fel. Till din hjälp har du en fil som i exemplet heter err8.log och som ligger i samma mapp som innehållsförteckningen.

 

Fel av följande slag kan du oftast reparera själv:

Interna fel
Rad nr 90 30102så-för 30102 och-men (2)

eller

Rad nr 90 30102så-för 30107 så-för

 

Rad nr 90 visar på radnumret i innehållsförteckningen, 30102 hänvisar till övningens registreringsnummer. Om du klickar på knappen Granska så får du upp innehållsförteckningen med registreringsnumren inlagda (du får också en ny felanmälan). Du kan nu lätt leta reda på övning 30102. Klicka på Granska en gång till så försvinner registreringsnumren. Om du Klickar på Byta namn på övning så justerar Lingus automatiskt även det interna felet.

 

Oregistrerade kataloger/filer i
P:\LINGUS\GRAM\

0.bmp

De filer som finns listade här kan flyttas undan till annan plats för undersökning.

 Om det finns mappar av typen 10703 etc så innehåller de förmodligen övningar som tappats bort. I detta fall så bör du flytta undan dem och ta kontakt med oss lingus@larsoneducation.se

Övriga typer av fel bör åtgärdas i samråd med oss.

När samtliga fel är åtgärdade kan du klicka på Granska igen och du bör inte få något felmeddelande längre. Ta då och radera alla filer err8.log osv i lgvfiler-mappen.

 

Allmänna synpunkter på säkerheten.

Var noga med att ta säkerhetskopior (backup) med jämna mellanrum. Kontrollera då och då med Granska om filsystemet är intakt. Gör backup före omflyttningar av övningar, kapitel och teman.


Till toppen på sidan


Vad skall det vara för format på ljudfilerna som jag vill importera till Lingus?

Ljuduppspelningen i Lingus klarar av flera typer av filer men för att Linguascope och Sonoscope skall fungera krävs att filerna är lagrade i följande format:

16 bitars PCM-format, 22050Hz, mono

Om du skulle vilja använda ljudfiler som finns i annat format så måste du konvertera dem. Detta kan göras med Ljudinspelaren (som brukar finnas bland Tillbehör på start-menyn) eller program som medföljer ljudkortet. Om du har Sound Blaster-ljudkort heter detta program Wave Studio.

Framöver kommer Lingus även att genom ett programtillägg kunna hantera mp3-format (16 bitars, 22050Hz, mono). Detta ger en kompressionsfaktor på mer än 10, vilket är viktigt om man arbetar via Internet. Det gör det också möjligt att lagra övningar på diskett, vilket är praktiskt om man arbetar hemma med författandet och vill ta med sig övningsmaterialet till skolan.

Till toppen på sidan

Hur gör man för att ta bort ljudet ur en övning?

Om man är inne i ljudinspelningsfönstret i lärardelen så använder man högerknappen för att spela in och vänsterknappen för att lyssna av. Om man gör en ljudinspelning som är mycket kort (kortare än en sekund) så tolkar Lingus detta som att ljudfilen skall raderas.

Till toppen på sidan

Vad händer om man spelar in ljud för olika ord i en lucktext och sedan vill göra ändringar i texten?

När man spelat in ljud till de enskilda orden i en övning finns det en eller två ljudfiler per ord, som bara är märkta som att tillhöra ord nr 1,2 osv. Om man tar bort eller lägger till ett ord mitt i texten finns ingen funktion som automatiskt numrerar om ljudfilerna . Man är tvungen att antingen spela in orden igen, att manuellt numrera om orden eller använda importfunktionen för ljud. De två senare sätten är dock krångliga.

Det råd vi kan ge är att kontrollera texten noga innan ljudet läggs på.

Till toppen på sidan

Jag skulle vilja skriva ut en övningssida på en printer. Hur gör jag då?

Jaf skulle vilja spara en skärmsida som en fil. Hur gör jag då?

Detta går att göra med vanliga Windows-funktioner: När du har laddat den övning du vill skriva ut, tryck på PrintScreen-knappen på tangetbordet (ligger oftast ovanför Insert-knappen, till höger om F12-tangenten). Det som händer nu är att hela innehållet på skärmen kopieras in  i klippboks-minnet, det minne som du alltid använder när du klipper och klistrar. Om du nu öppnar ett program som kan hantera bilder, exvis Paint som finns bland Tillbehören på start.menyn och använder Klistra-in funktionen så hamnar bilden i detta program. Där kan det skrivas ut, eventuellt efter redigering. Du kan också spara bilden i en fil. Om du skall sända bilden via e-mail bör du använda jpg-format, som reducerar filens storlek högst avsevärt.

Du kan även klistra in direkt i ordbehandlingsprogram, t ex Word.

Till toppen på sidan

Jag skulle vilja titta närmare på hur en övning på demo-cd:n är konstruerad. Hur kommer jag åt den?

Det enklaste sättet är att använda importera-funktionen i författardelen (Arkiv > Importera > Hela övningen. För att veta vad mappen med övningen heter så kan du använda den lista som finns i bilagan.

Bilaga: Democd innehåll..zip

Till toppen på sidan

Om jag har gjort en övning och programmet låser sig innan den sparats undan i förrådet, kan jag då rädda det arbete som jag gjort.

Då du arbetade med Lingus fanns övningen i arbetsarean, (som oftast är c:\Lingus\lingtemp). Om du startar om Lingus och går in i författardelen så frågar Lingus om du vill rädda denna övning. Om du svarar Ja så döper Lingus om katalogen Lingtemp till RecoverXX där XX står för en siffra. Sedan skapas en ny arbetskatalog vid namn Lingtemp. Om du nu vill ta in den övning, som ligger i katalogen RecoverXX i boken använder du Importera-funktionen i författardelen. (Arkiv > Importera > Hela övningen)

Till toppen på sidan

När jag varit inne och ändrat en övning och skall spara undan den i förrådet så får jag ett felmeddelande "Error 75 Path/file access error". Vadan detta?

Detta fel har oftast att göra med att man försöker ändra en skrivskyddad fil. Den vanligaste orsaken till att en fil i förrådet är skrivskyddad är att man kopierat övningsmaterialet från en cdrom. Skrivskyddet måste måste tas bort manuellt innan man kan ändra övningen. Observera att du måste ner på filnivå  i varje underkatalog och ändra. 

Att ta bort skrivskyddet för samtliga filer i en mapp med undermappar:

Till toppen på sidan

Jag har uppdaterat till 2.22 och får då meddelandet StatID error in exercise ..... då jag går in i författardelen.

I version 2.22 har registreringen av statistik gjorts om så att övningen identifieras genom ett StatID i stället för genom övningens registreringsnummer. Detta medför att statistiken blir korrekt även om en övning flyttas från ett kapitel till ett annat eller om övningar stryks. För att uppdatera samtliga övningar i ett läromedel skall du högerklicka på knappen med ögat i innehållsförteckningen. Samtliga övningar tilldelas då ett StatID. 

 

Till toppen på sidan
 
Copyright © 2000  Larson Education i Lerum AB. All rights reserved.
Reviderad: december 10, 2001 .