Frågor om installation av Lingus

 1. Hur sker registreringen av de olika modulerna i Lingussystemet, exempelvis linanvis.dll
 2. Jag får ett felmeddelande Overflow vid start av Lingus 16-bitarsversion
 3. Var sparas ljudfilerna som eleverna spelar in?
 4. Jag får felmeddelande "Filen P:/elever/1.elv är behäftad med fel. Elevregistret kortas av." då jag kommer in i elevregistret. Hur kan jag rätta till detta?
 5. Kan jag använda ett elevregister i Lingus32 som skapats i 16-bitars Lingus?
 6. Jag har problem med Statoffset. Hur justerar jag detta?
 7. Jag får vid installationen av Lingus32 först ett meddelande att registreringen av lingdisp.exe lyckats. Därefter får jag ett felmeddelande att "Andra och sista försöket att skapa klassen lingdisp.clsMessage misslyckades."
 8. Hur gör jag då jag vill installera ett nytt läromedel i Lingus-biblioteket. Läromedlet ligger på en cdrom-skiva.
 9. Jag har en cdrom-skiva med Så ska det låta. Jag kan inte starta Linguascope.
 10. Jag får ett felmeddelande "Run time error 429 Active-X can't create object" direkt då Lingus startas.
 11. Felmeddelande "Failed to create FileSystemObject" direkt vid uppstart. Bleka Lingusgubbar.
 12. Problem med  Nätverk av typ Fildelning med Windows-95 eller -98: Illegal funktion call direkt vid uppstart

Hur sker registreringen av de olika modulerna i Lingussystemet, exempelvis linanvis.dll

Lingus består av ett huvudprogram Lingus32.exe samt ett antal moduler, bland annat linanvis.dll, som exemplevis innehåller samtliga anvisningar och texter på knappar. Det är viktigt att huvudprogramm och moduler har versioner som passar ihop.

För att hitta modulerna går huvudprogrammet till den databas, Windows Registry, där alla komponenter av denna typ (s.k. COM-objekt) finns registrerade. Om modulerna inte finns registrerade har vi byggt in en funktion i huvudprogrammet så att modulen i fråga registreras automatiskt under förutsättning att filen finns tillgänglig i samma mapp som Lingus32.exe.

Moduler kan också registreras manuellt med hjälp av  RegSvr32.exe, ett program som finns med i Windows-systemet. Du gör det från startmenyn på följande sätt (ersätt med in egen sökväg till linanvis.dll)

RegSvr32 L:\Lingus\Program32\linanvis.dll 

Registreringen sker i varje dator för sig även om modulen ligger på servern.

Till toppen på sidan

Jag får ett felmeddelande Overflow vid start av Lingus 16-bitarsversion.

På samtliga cdromskivor med läromedel för Lingus som tryckts före 980701 finns ett fel som har med skärmens upplösning i färghänseende att göra. Programmet förmår inte registrera 32-bitars färgupplösning utan ger felmeddelandet "Overflow" och ramlar ur. För att komma förbi detta måste man gå ner till 24-bitars eller 16-bitars färgupplösning.

Omställningen av skärmupplösningen kan göras på följande sätt: Klicka på skrivbordet (inte på någon ikon på skrivbordet) med höger musknapp. Välj fliken "Inställningar". Ställ om antalet färger till 16-bitars (High Color) eller 24-bitars True Color. Kontrollera även och ställ eventuellt om antalet bildpunkter till 800x600, vilket är optimalt för Lingus. Klicka på OK eller Verkställ och följ anvisningarna.

Till toppen på sidan

Var sparas ljudfilerna som eleverna spelar in?

De ljudfiler som eleverna spelar in läggs i arbetsarean, som skall ligga på en lokal hårddisk. Du kan kontrollera var den ligger genom att i "biblioteket" högerklicka på den "bok" du vill kolla och välja Inställningar (gäller de senare versionerna av Lingus32). På rad 2 i tabellen över sökvägar ser du arbetsareans placering. I Lingus.ini-filen anger XDir1 och XDrive1 läget för arbetsarean. Defaultvärde för arbetsarean är c:\Lingus

Till toppen på sidan

Jag får felmeddelande "Filen P:/elever/1.elv är behäftad med fel. Elevregistret kortas av." då jag kommer in i elevregistret. Hur kan jag rätta till detta?

Ett fel kan uppstå i elevregistret av olika anledningar, det kan vara ett programfel, ett tillfälligt fel i nätverket eller en kollision mellan två personer som via nätverket försöker göra ändringar samtidigt.

Till toppen på sidan

Kan jag använda ett elevregister i Lingus32 som skapats i 16-bitars Lingus?

Ett existerande register fungerar men det finns vissa olikheter hur radering av klasser/grupper/elever hanteras. Skillnader i filsystemet finns kvar när du går över till nya Lingus32 och kan skapa problem så småningom vid det fortsatta arbetet. Därför bör du skapa ett helt nytt elevregister och gå över till det så snart som möjligt. Du kan använda export/import- funktionen för att göra detta.

Om du inte vill radera all statistik så rekommenderas att du låter nuvarande elever arbeta vidare i sitt gamla register. Skapa ett nytt elevregister parallellt (du kan i princip ha hur många som helst) och lägg in nya elever i detta och fasa på detta sätt successiv ut det gamla registret.

Till toppen på sidan

Jag har problem med Statoffset. Hur justerar jag detta?

För att skilja mellan olika läromedlen (böckerna) i elevstatistiken tilldelas varje bok ett löpnummer, som vi kallat för Statoffset. Två böcker får inte ha samma Statoffset och Statoffset får inte vara noll. När du installerar en ny bok från Arkivmenyn i Lingusbibilioteket väljs automatiskt en unikt Statoffsetnummer.

Om du skulle vilja manuellt ändra Statoffset för en bok så gör på följande sätt:

Förutsättning: Du måste ha skrivrättigheter till Lingus.ini-filen, som normalt ligger på nätverksservern.

Kontrollera först vilka Statoffsets som används. Klicka på rubriklistens kolumn Statoffset i Lingusbiblioteket. Böckerna sorteras nu i ordning efter Statoffset och du kan se om flera läromedel har samma värde eller värdet noll. För att justera, klicka på boken med höger musknapp eller gå via arkivmenyn och välj "Ändra offset". Skriv in det nya numret.

Ändringar påverkar hela databasen med statistik.

Till toppen på sidan

Jag får vid installationen av Lingus32 först ett meddelande att registreringen av lingdisp.exe lyckats. Därefter får jag ett felmeddelande att "Andra och sista försöket att skapa klassen lingdisp.clsMessage misslyckades."

Detta beror förmodligen på att rester av en tidigare installation av Lingus ligger och stör. Filen Lingdisp.exe måste registreras om. Använd Kör på Startmenyn. Leta reda på exefilen tex på L:\PROGRAM \lingdisp.exe eller (L:\PROGRAM KF1\lingdisp.exe osv) och lägg till följande på commandoraden:  /regserver. Detta måste eventuellt köras på varje elevdator.

Du kan också köra programmet RegClean från Microsoft, som rensar ut gamla rester ur Registry.

De senaste versionerna av Lingus klarar självt av att registrera om lingdisp.exe (som den heter numera)!

RegClean.exe kan hämtas ner gratis. Klicka på länken och välj sedan att söka på Keywords efter RegClean.

Till toppen på sidan

Hur gör jag då jag vill installera ett nytt läromedel i Lingus-biblioteket. Läromedlet ligger på en cdrom-skiva.

Klicka på Arkiv-menyn i Lingus-biblioteket. Välj "Skapa ny ikon för befintlig bok". Ett fönster öppnas nu där du kan leta reda på den mapp på cdrom-skivan som innehåller övningarna. Dubbelklicka på mappen så att den öppnar sig så att du ser alla undermapparna med namn som 10101 osv. Klicka på Klart. Du skall nu ha fått en ny ikon i biblioteket.

Till toppen på sidan

Jag har en cdrom-skiva med Så ska det låta. Jag kan inte starta Linguascope.

På cdrom-skivan finns två installationsprogram. De ligger i två separata mappar, Setup och Scsetup. Bägge installationsprogrammen måste köras.

Programmen Lingus och Linguascope samverkar. Lingus är huvudprogrammet. Om du försöker starta Linguascope från startmenyn så får du ett felmeddelande. Detta beror på att Linguascope saknar  information från huvudprogrammet Lingus. Du skall starta Linguascope inifrån Lingus genom att hålla ner Alt-tangenten (på tangentbordet till vänster om mellanslagstangenten) och samtidigt klicka på en högtalarsymbol i en Lingusövning.

Till toppen på sidan

Jag får ett felmeddelande "Run time error 429 Active-X can't create object" direkt då Lingus startas.

Detta felmeddelande orsakas sannolikt av att vissa drivrutiner för s.k. Scripting saknas eller är för gamla. Nya drivrutiner kan hämtas från http://www.microsoft.com/msdownload/vbscript/scripting.asp

Från och med version 2.17.0005 har detta felmeddelande bytts ut mot en varning och en möjlighet att fortsätta ändå. Vissa funktioner påverkas dock, bland annat kommer symbolerna för övningar i innehållsförteckningen att se bleka ut.,mm. Felmeddelandet du får lyder då

Failed to create FileSystemObject

I de senare versionen är den saknade drivrutinen scrrun.dll med i setup-rutinen.

Någon av följande åtgärder brukar lösa problemet

1) Kontrollera att setup-rutinen för Lingus är körd.

 2) Ladda ner och installera drivrutinerna ovan. http://www.microsoft.com/msdownload/vbscript/scripting.asp

3) Installera Internet Explorer ver 4 eller senare

För att kunna köras på de första versionerna av Windows-95 kan ibland även ett program kallat dcom95.exe behöva köras (laddas ner från Microsofts hemsida).

Till toppen på sidan

Problem med  Nätverk av typ Fildelning med Windows-95 eller -98: Illegal funktion call direkt vid uppstart

Lingus acctepterar inte hembibliotek av typ \\DatorA\c\Lingus... Du måste Ansluta nätverksenhet så att \\DatorA\C" också får en beteckning av typ L: som används för att nå Lingus.

Anslutning av nätverksenhet gör du genom att leta reda på enheten C på DatorA under Nätverket i utforskaren. Högerklicka på c och välj Anslut nätverksenhet och välj en lämplig enhetsbokstav, exvis L:. Klicka också i Återanslut vid inloggning.

Du kan nu starta Lingus via genvägen av typen L:\Lingus\Lingus32.exe.

 

Till toppen på sidan

Copyright © 2000  Larson Education i Lerum AB. All rights reserved.
Reviderad: januari 08, 2002 .