Lingus - ett system för språkinlärning

Lingus är ett system för datorstödd språkinlärning/-utbildning

Det är användbart

 

Lingus ger

Lingus är idag förmodligen det mest kompletta systemet för datorstödd språkutbildning (CALL-system) i världen.