Lingus

Denna hemsida (www.larsoneducation.se och www.lingus.se)

Tanken med denna hemsida är att den skall vara en viktig del av vår kommunikation med er som använder Lingus. Här kommer all väsentlig information att finnas tillgänglig. Härifrån kan du hämta manualer och uppgraderingar (efter överenskommelse).

Vi räknar med att den kommer att väsentligt öka vår tillgänglighet.