GramLing

GramLing är en grammatikanalysmodul som utvecklas av Wojtek Niwinski, Wojtext.

Wojtek Niwinski är datalingvist och har utvecklat egna program för språkinlärning (länk till Wojtexts hemsida) med tonvikt på grammatik (formlära) och ordkunskap. Dessa bygger på en automatisk morfologisk analys av svenskan och andra europeiska språk.

GramLing består av två delar, en hör till författardelen i Lingus och innehåller  funktioner för automatisk generering av Lingusövningar på prepositioner, verb, adjektiv, osv. GramLing Creator söker i en given text reda på ord av en specificerad ordklass, exempelvis  verb och genererar en färdig Lingusövning. Du kan som författare välja några olika typer av övningar. Det kan till exempel bli en vanlig lucktext, där verbets grundform visas inom parentes efter luckan eller en lucktext med alternativ, där eleven får välja mellan olika former av samma verb. 

Den andra delen tillhör elevarbetsdelen. Då eleven skriver fel kan han få en intelligent analys av vilken typ av fel han gjort. I bilden nedan visas analysen om eleven skrivit kunde i stället för kan.

GramLing är nu komplett och en betaversion håller på att provas.