Tillbaka

Linguascope

Linguascope är en tilläggsmodul till Lingus-systemet, som analyserar intonation (F0-kurvan), ljudstyrka och tidsförlopp.

Bild 1. Intonationskurva. Den blå kurvan visar uttalet av ordet Anden (som han i flaskan) medan den röda kurven (elevens kurva) visar ordet Anden (som den med havsörnen).

Kontrollerna nedanför bilden (ovan) visar hur du han lyssna till ljuden i halv fart och översatt till en ton.

Bild 2. Ljudstyrkan för orden gett och get. Lägg märke till den tonlösa partierna (ljusblå). Lägg också märke till att den andra toppen get är betydligt bredare (håller på längre) än den första. Detta brukar kallas duration och har stor betydelse för förståelsen. 

Bild 3 Samma som bild 2 men för orden sedd och sed

Tillbaka