Nyhetsbrev Lingus 2006-04-06
 
Ny version av Hör grammatiken klar
 
Hör grammatiken har nu kompletterats med ett avsnitt om ordföljd i bisatser.
 
Ett antal andra övningar har fått omarbetad layout för att bättre klara av att köras i varierande skärmupplösningar.
 
Kontakta förlaget för uppgradering.
info@folkuniversitetetsforlag.se
http://www.folkuniversitetetsforlag.se