Prisinformation för skolor

För att kunna anpassas Lingus till flera olika användningssätt är systemet uppbyggt kring en grundmodul samt ett antal tilläggsmoduler. Grundmodulens pris beror på antalet datorer som den skall installeras på. Tilläggsmodulerna har däremot ett pris per installation.

NYHET 1:

Vi inför nu även en möjlighet att dela upp betalningen på tre år. I priset ingår då service- och supportavtal. Priserna visas i tabellerna nedan

 

NYHET 2:

Vi inför nu även licenser som löper årsvis och som kan anpassas efter behovet.

Läs mer

Lingus grundmoduler

Top

Pris per utrustad dator är 1.300 kr. För första datorn tillkommer 1.800 kr i grundavgift för manualer och support via telefon/e-post för första året. I priset ingår även en demoCD-skiva med exempel ur samtliga förlagsproducerade cdrom-skivor i främmande språk och svenska som andraspråk. Vid hyrköp ingår service- och supportavtal.

 Antal datorer  Pris vid köp Pris vid hyrköp (per år i tre år)  Antal datorer  Pris vid köp Pris vid hyrköp (per år i tre år)
 1 3.100 1.240 10 14.800 5.920
 2 4.400 1.760 16 22.600 9.040
 3 5.700 2.280 20 27.800 11.120
 4 7.000 2.800 25 34.000 13.600
 5 8.300 3.320 32 43.400 17.360

 

Lingus tilläggsmoduler

 

Top

Priser per installation (nätverk):

Antal moduler Pris vid köp Pris vid hyrköp (per år i tre år)
1 9.000 3.600
2 16.000 6.300
3 22.000 8.800
4-8 Offereras Offereras
Be om offert ifall NetLing ska ingå i installationen.

Mängdrabatten gäller ej grammatikmodulen, som alltid kostar 9000kr

 

Kurser och utbildning

 
Top

En halv eller hel dags utbildning för lärare, med genomgång av hur man kör programmet som elev, administrerar klasslistor och statistik samt hur man utvecklar egna övningar/läromedel.

Pris: 5.000 kr/halvdagskurs, 8.000 kr/heldagskurs + omkostnader.

 

Uppgraderingar

Top

Uppgraderingar från tidigare Lingus-32-program.         Gratis om man har service och supportavtal.

Uppgradering från 16-bitarsprogram: Du köper det nya programmet med 55% rabatt.

Service och support

Top

Vid köp av Lingus32 eller uppgradering till Lingus32 så ingår ett års service och support. Detta innebär att du kan uppdatera programmet gratis från vår hemsida samt kan få fri telefon- och e-post-rådgivning. Du får också 20% rabatt på kurser och utbildning.

Efter det första året kostar supportavtalet per år 12% av den totala licenskostnaden enligt dagens prislista vid nyteckning och 8% vid förlängning, dock minst 1000kr. Om programmet är äldre än fem år (nyköp eller senaste uppgradering) kostar nyteckning av avtalet 20% av värdet.

Tidsbegränsade licenser

Detta är en ny typ av licens som är uppbyggd på ett annat sätt. Du betalar årsvis för det antal maskiner som du behöver. Du betalar också olika för det program som innehåller författardelen och för programmet för eleverna. I författarprogrammet ingår inga extramoduler, men dessa kan offereras vid behov. I programmet för elevdatorer ingår Linguascope. 

Program Pris per dator och år
Författarprogram 2.000
Övningsprogram 300

Detta betyder exempelvis att du kan starta med en författarlicens och tre elevdatorer för 2900kr per år c:a. För en ganska stor licens, 20 elevdatorer plus 3 författarprogram blir priset 12000kr per år.