Publikationer

Vi har inte haft så mycket tid att publicera oss.

Vi har dock deltagit i fyra internationella sammanhang, vid en konferens i Marviken i maj 98, vid en i London maj 99 och två i Dundee i september i år, EuroCALL-2000 och vid den anslutande ISCA-InSTiL2000-konferensen.

.Vid INVA's konferens Tvåspråkighet i Focus i Stockholm den 23-24 mars och LMS-dagarna den 1-2 april var vi med och höll föredrag.