Segling 09

 

 

Resultathantering vid segeltävlingar

Under 80- och 90-talen levererade vi program till ett stort antal segelklubbar för att hantera resultat från kappseglingar. Dessa program var DOS-baserade. Vi ha nu beslutat att återuppta denna verksamhet med ett helt nyutvecklat program.

Sedan 2005 har Västkustens Seglarförbund använt det nya programmet vid Svenska Sjö Cup http:/www.vksf.org och under förra året även vid Yking Cup. Programmet har visat sig vara lättarbetat och supporten varit god. Prata gärna med Pia Sahlen.

Sedan ett par år används programmet även av Tjörns Segelsällskap vid klubbens LYS-seglingar.

Förutom att hantera resultat så innehåller programmet en effektiv hjälp med tidhållning samt signal- och flagghantering vid startförfarandet, både vid gemensam start (för klassen) och för individuell start (omvänd LYS)

 

Vill du se hur programmet fungerar så kan du ladda ner hjälpfilen här. Observera att du måste ladda ner filen till din dator innan du öppnar den på grund av restriktioner i Windows.

Du kan också ta kontakt med oss på IF@lingus.se för att få en testversion.