Hör grammatiken - ett nytt och nyskapande läromedel i svenska som andraspråk
 
Hör grammatiken är ett övningsprogram som kombinerar grammatikinlärning med uttalsträning på ett nytt och stimulerande sätt.

Utgångspunkten för arbetet med Hör grammatiken är att man använder hörseln som redskap för att tillägna sig strukturerna i språket - på samma sätt som när barn lär sig språk.

 

Övningsexemplen är valda från prosodiska utgångspunkter såsom rytm och melodi. Särskilda prosodiövningar, i vilka inläraren kan lyssna och spela in eget ljud och jämföra med det förinspelade, återkommer i varje avsnitt. För effektiv uttalsträning finns även tillbehöret Linguascope med bl.a. ljudkurvor och möjlighet till repetitiv imitation.

Uttalsträningen stimuleras av att man genom alla avsnitten får följa några svenskar i deras vardag.

Programmet innehåller rikligt med illustrationer som stödjer inlärningen. Det är utformat i skalprogrammet Lingus och omfattar 200 övningar.

Hör grammatiken är avsett för studier i svenska som andraspråk på olika nivåer och programmet kan användas såväl vid självstudier som i lärarledd undervisning. Det är utarbetat av Roland Burman, lärare i svenska som andraspråk med specialisering på prosodi och IT-metodik.

 
Läs mer om Hör grammatiken på Folkuniversitetets förlags hemsida www.folkuniversitetetsforlag.se >> Läromedel >> Svenska >> Svenska som andraspråk