Vasaaru? - ett nytt lingusbaserat läromedel i svenska som andraspråk
 

 

Vasaaaru? är en grundkurs i svenskt uttal och bygger på Prosodia-metoden, en effektiv, hjärnbaserad metod för uttalsträning. 
Det som övas är prosodin - särskilt rytm, långa ljud, hur de skrivs och reduktioner. 
Ordvalet i övningarna är med tanke på nybörjare, men materialet kan med fördel användas på alla nivåer för att ge baskunskaper 
och för att reparera ett dåligt uttal. Övningarna är konstruerade så att inläraren ska vänja sig vid att höra och säga efter utan att 
förledas av hur det skrivs. De flesta övningar är därför i tre steg:
 
1. bara lyssna på läraren och säg efter   
2. lyssna och säg efter och se det skrivet sen  
3. se det skrivet, läs in och jämför sen med lärarrösten
 
Vasaaaru? finns på DVD och innehåller 11 videolektioner och 258 övningar. Det kan användas som självstudiematerial
 men passar bäst som komplement till undervisningen.
Videolektionerna är samtidigt en repetitionskurs i prosodi för lärare och ger en inblick i Prosodia-metoden och många metodiska tips.
Materialet är författat och producerat av Paula Grossman, en erfaren sfi-lärare, föreläsare och läromedelsförfattare.
 

info@prosodia.se
www.prosodia.se