Lingus Användning för företag

Flexibelt och kostnadseffektivt

För företaget innebär Lingus helt nya sätt att ge sina anställda möjligheter att lära sig språk. Man kan organisera verksamheten på flera olika nivåer.