Lingus Användning för privatpersoner

Färdiga läromedel
 

Du kan från förlagen köpa färdiga Lingusbaserade läromedel enligt den lista som finns under Läromedel på menyn

Pluspaket

Vi funderar på att ta fram ett Pluspaket till de färdiga läromedlen så att du även som privatperson kan köpa till funktioner som Linguascope, som också då fungerar ihop med de övningar som finns på skivan. Om du tycker att detta skulle kunna vara intressant för dig så skicka ett email. Priset skulle kunna ligga på 500kr för ett läromedel och 1500kr för samtliga. (Läromedlen köps separat från förlagen)

 

Distansutbildning

Flera distansutbildare håller på att se på möjligheten att använda Lingus som en del av sitt koncept. Mer information kommer.