Användare av Lingus

Här beskriver några lärare hur de använder Lingus

Komvux i Sundsvall- Eva Askling

Inom Studio S på Komvux i Sundsvall kan man få hjälp med sina läs- och
skrivsvårigheter. Vi arbetar även med uttal och som komplement till
individuell undervisning har vi en språkstudio där de studerande kan träna
uttal. grammatik och skrivning. Lingusprogrammen "Så ska det låta" och
"Hör grammatiken" används flitigt, är utmärkta läromedel och fungerar bra
vid självständiga studier.

Eva och Lavin i Studio S
foto: Georg Nordstrand

Eva Askling

Infört 2005-09-26

Högskolan i Borås - Karl-Anders Arvidsson

Inom ämnet franska på Högskolan i Borås används sedan höstterminen 2000 ett Lingus-baserat läromedel i uttalsundervisningen, Exercices de prononciation. Paketet som utvecklats på institutionen innehåller förutom systematiska övningar ljud för ljud (text, ljud och bild) även – och framför allt – möjligheter att träna intonation och bindning i sammanhängande tal genom ett antal texter av Marcel Pagnol, Georges Courteline och Georges Duhamel. Övningarna används dels i Högskolans PCspråklab, dels också inom distansundervisning. 

Sedan början av höstterminen 2000 används de inom en distanskurs i franska: kursdeltagarna har fått en CD innehållande en version av Lingus samt övningarna. Förutsättningarna för att detta skall fungera är förstås att hemdatorn är utrustad med CD läsare, ljudkort och headset med hörlurar och mikrofon. Från början var tanken att enbart träna uttal med detta system, men idag används materialet även för att öva hörförståelse och stavning. Resultaten är genomgående goda och eleverna ha stor nytta och glädje av systemet.

                                        Karl-Anders Arvidsson