Uttalsprojektet
 
                       

Många invandrare, som har varit en tid i Sverige tycker att de kan läsa lite i tidningen och förstår vad andra säger, men att de har svårt att själva ”prata” svenska och bli förstådda. Ett betydande skäl är ofta att deras uttal är så osvenskt att ”vanliga svenskar” inte uppfattar vad de säger.

PROSODIA-metoden är en eklektisk undervisningsmetod för effektiv uttalsträning utvecklad av Paula Grossman. Grundtanken är att en god prosodi är avgörande för ett förståeligt tal. Inlärarna måste först och främst till fullo förstå och behärska förlängningar av ljud. Därefter tränar de systematiskt vidare på rytm, melodi, reduceringar, betoningsregler, flyt, mm.

Metoden tillämpar tekniker som aktiverar deltagarna, både muntligen och fysiskt. Inlärningen förstärks också med hjälp av sånger, bilder och symboler. Uttalsträningen upplevs som lättsam och rolig och deltagarna märker redan efter första lektionen att de får ett mer svenskt uttal.

Kunskaperna befästs med övningar i dataprogrammet Lingus

 

Larson Education AB deltar i projektet med att specialanpassa övningar för detta område och för att prova ut distansutbildning via Internet med hjälp av NetLing.

 

Läs mer om projektet på  http://www.prosodia.se/uttalsprojektet2