Projekt ISAK erbjuder ett heldagsprogram som för den enskilde deltagaren varar 12-14 månader. Projektet pågår från oktober 2003 till september 2005 och är ett EU Växtkraft Mål 3-projekt i samarbete mellan ESF-rådet i Uppsala län, Uppsala Kommun och Arbetsförmedlingen. ISAK vänder sig huvudsakligen till arbetslösa invandrare som är nybörjare i svenska och erbjuder en sammanhållen SFI och arbetsmarknadsintroduktion.  
I Projekt ISAK kombineras språkträningen med kultur- och samhällsorientering. Vårt syfte är att mildra den språk- och kulturchock som ofta följer av uppbrottet från det invanda och mötet med det nya. I utbildningens senare del varvas språkstudierna med arbetspraktik. Språket hämtas in från arbetsplatserna och bearbetas i undervisningen för att förstärka inlärningen och deltagarnas kommunikativa språkutveckling.
 
   
  Språkträningen är i första hand inriktad på det talade språket, där uttal och prosodi (språkrytm och melodi) spelar en central roll. Genom att använda våra främsta naturliga verktyg - hörseln och talet - vill ISAK ge en kommunikativ kompetens som förstärker och utvecklar språket under praktiken.

Ca 30 % av den skolförlagda heldagsutbildningen utgörs av självständig träning med hjälp av datorer. Detta ställer krav på en meningsfull och stimulerande språkträning av hög kvalitet. Vi har valt att använda oss av plattformen Lingus. Lärarna bygger här själva upp övningar med bild, ljud och text i nära anslutning till språkträningen i klassrum, studiebesök, utflykter och praktik. Texterna är ofta baserade på muntlig interaktion i klassrummet eller på elevernas skriftliga produktion. Inlärningen förstärks med bilder från undervisning, utflykter och studiebesök. Ljudfunktionerna i Lingus spelar en viktig roll, då ju projekt ISAK särskilt betonar talets roll i språkträningen.
I samarbete med Lingus utvecklar vi och testar det webbaserade ISAK NetLing. Alla deltagare med Internetupp-koppling har nu möjlighet att arbeta med befintliga övningar hemifrån. Vi har för avsikt att kunna använda funktioner för kommunikation i Lingus genom att individuellt kunna skicka och hämta övningar i ett portfolio-baserat system. Målet är en flexibel och individualiserad språkträning av hög kvalitet.
Vill du veta mer om ISAK? Välkommen att kontakta oss! Våra lokaler är centralt belägna på S:t Persgatan 22 A i Uppsala och du når oss lättast via: ISAKS hemsida www.isak.nu
Henric Wallby - projektledare
henric.wallby@edda.uppsala.se
tel. 018-56 46 11, 0703-53 32 43

Roland Burman - Lingus och IT-användning
roland.burman@bredband.net
tel. 018-56 46 25, 0736- 21 48 95