Användning av Lingus i franska vid Luleå tekniska universitet

 

Utveckling av övningsmaterial i franska för två kurser

Klicka för att läsa inbjudan till ÖPPET HUS

Projektledare: Elisabet Falk

Bakgrund, plan för arbetet

I mitten av vårterminen 2002 fick franskan en summa pengar för att vidareutveckla två kurser; en för nybörjare och en på nivån som ligger mellan skola och universitet. Pengarna fick inte användas för att utöka den lärarledda undervisningstiden. Eftersom vi här på universitetet har tillgång till Lingus var valet av utvecklingsarbete lätt. I projektet har förutom projektledaren deltagit en tekniker (Mauritz Danielsson) och en lärare med franska som modersmål (Françoise Lundberg). Målet med detta dataprogram är att studenten i egen takt ska kunna uppöva sin förmåga att förstå talad franska och att fila på sitt eget uttal, utöka sin vokabulär och nöta in grammatiska mönster. Den muntliga aspekten är viktig: dataprogrammet ska inte vara ett sofistikerat sätt att ersätta penna och papper. Allt utgår från ett antal egenproducerade texter. Dessa texter ligger till grund för en rad övningar. Tanken är att texten ska genomarbetas på så många sätt att den till sist blir studentens egen kunskap: muntligt, skriftligt, och vokabulärt. 

Tillvägagångssätt: 

 1. Hörövning med efterföljande påståenden som ska besvaras vrai/faux. (Studenten kan därefter också välja att jobba med texten framför sig)

2. Samma text är underlag för uttalsövning.

3. Så kommer en dictée på samma text.

4. Ordkunskapen testas med en lucktext (samma text)

5. Slutligen kommer ett batteri med grammatikövningar som bara löst fogas till varje text. Övningarna är av typ transformationsövningar. Ett mönsterexempel ligger inlagt dvs stimuli - respons. Studenten får en muntlig stimuli och producerar sedan i skrift sitt svar. Efter korrekt svar får studenten även höra svaret muntligt. 

Projektets genomförande: Produktion av övningsmaterial

Studiematerialet har utvecklats enligt plan. 

 Lingus visade sig vara ett program som det är mycket lätt att arbeta med även för en inbiten dataskeptiker.

Till studiematerialet har utvecklats ett kompendium innehållande studiehandledning, alla texter samt startfrasen till alla grammatikövningar.

Integration av systemet i utbildningen

"Paketet" lades in efter halva terminen. Studenten jobbade individuellt i egen takt. Projektledaren fanns tillgänglig för handledning. Innan den reguljära undervisningen åter tog vid måste studenten klara en tenta som direkt ska avspegla innehållet i dataprogrammet. Vid misslyckande får studenten gå tillbaka till dataprogrammet och jobba vidare tills lyckad tenta uppnås.

Det allmänna omdömet från studenterna är positivt. Vid visningen som ske i samband med LMS-dagarna (den 28:e mars) kommer besökarna att få se det utvecklade övningsmaterialet och träffa eleverna som kan berätta om sina erfarenheter.

Fortsatt arbete:

Utvärderingen har lett till beslut om att  fortsätta och då blir det ett nytt "paket" för nybörjare 2. Upplägget blir i stort sätt detsamma som de tidigare, men med smärre förändringar baserade på vunna erfarenheter.