Larson Education AB

Segling2020 är ett program för att hantera resultat vid segeltävlingar samt ge stöd till seglingsledaren vid start och målgång.

Länkar till instruktionsvideos