TrackLing Privacy Policy

Developer: Håkan Larsson   Larson Education  lingus@lingus.se for further information

The TrackLing app for mobile devices is to be used during sail races. By tracking the movements of participating yachts and displaying them to the viewers and to racers it makes the race more accessible and allows analysis of yacht performance, wind shifts and other factors important to the race progress. In order to achieve its goals, there are some issues related to Personal Privacy which need to be addressed.

TrackLing can measure, store and communicate the location of the device in which it is running. This is normally the same as the location of its user on board a yacht. Location registration is done also in the background, to allow the user to look at weather forecasts, make phone calls etc without interrupting the measurements. It also allows the screen to be off to save battery. This tracking activity is however only active under special conditions, i.e. where it is absolutely essential for the app to function properly.

Background location is only active in race mode. Entering race mode is only possible if you if you have logged in as a representative for a yacht which is on the start list for the particular race. Entering race mode is only possible during race time. When the scheduled race length has been exceeded the location registration will automatically be terminated. If you decide to exit race mode the location registration will also be terminated.

Other personal data: Since you use the application as a part of a sports event you need to accept that your name and your yacht's name and registration number is made available to those who follow the race. The e-mail you use for logging in will be used for identification, but it will not be disclosed to the public or communicated to any third party.

TrackLing är en applikation för mobila enheter för att göra kappseglingen mer tillgänglig för publiken och för att ge seglarna själva möjlighet att analysera och förbättra sin teknik, taktik och strategi. För att möjliggöra detta utan att den personliga integriteten åsidosätts gäller följande policy.

TrackLing kan mäta, spara och göra positionen tillgänglig för åskådare och andra seglare. Eftersom telefonen under seglingen även används för att kolla vädret, ringa mm eller när skärmen är avstängd för att spara på batteri måste mätningen ibland göras i bakgrunden dvs när du inte tittar på mobilen. TrackLing har byggts så att mätning av positionen bara gör när detta är nödvändigt att göra "jobbet"

Mätning av position sker bara när du som anmäld deltagare i en kappsegling loggar in i "race mode". Det är bara möjligt att gå in i "race mode" i samband med en nära förestående start Registreringen avbryts automatiskt när den beräknade maxtiden uppnåtts, eller när du väjer att lämna "race mode".

Andra personliga data: Som deltagare i en idrottsevenmang kommer ditt namn och båtens typ och registreringsnummer att vara tillgängliga för publik och för andra deltagare. Den e-mail-adress du loggat in med används för att identifiera dig men är inte tillgänglig för andra.