Larson Education AB

Starturet i TrackLing.

När du öppnar starturet så visas i första hand hur lång tid som återstår tillstart och hur långt från startlinjen du är. Dessa siffror bygger på data som seglingsledningen angett när der lade upp seglingen. Om detta inte stämmer finns chans att göra justeringar. Starttiden kan justeras med knapparna 5 min etc.

Startlinjens ändpunkter kan justeras med hjälp av den röda och den gröna knappen längst ner. För att justera, segla nära och klicka på den rätta knappen när du passerar. Den violetta knappen kan användas för att ange vindens riktning. Lova upp i vindögat och klicka!

Det finns också en del annan information

Speed visar din hastighet, MG (made good) visar hur snabbt du närmar dig startlinjen, Req visar vilken medelfart du skall ha (MG) för att komma fram precis i tid.

Line visar startlinjens riktning och längd. Om du matat in vindens riktning visas också hur snett linjen ligger och vilken ända som är gynnad.

Port och SB visar följande: Om du inte angett vindens riktning så visas bäringen till linjen ändpunkter. Om riktningen är angiven visas i stället hur du ligger i förhållande till laylines till ändpunkterna. Det som anges är vilken vinkel i förhållande till vinden du ska segla för att komma till märket. Om vinkeln är 45 grader ligger du nära layline, om vinkeln är mindre kan du inte komma dit utan utan att göra en stagvändning