Larson Education AB

I seglingsläge sänder appen din position till de andra seglarna och åskådarna.

Batterisparfunktion: När mindre än halva batteriladdningen är kvar går appen in i sparläge. I första hand plottas båtarnas positioner inte längre, i andra hand sänds positionen mer sällan. Du kan gå in i sparläge redan vid en högre nivå genom att klicka på den bruna B- knappen. Om nivån är under gränsen kan du under en kortare tid gå ur sparläget med B+ knappen. Om du vill spara batteriet, se också till att skärmen är av.

Den gula W- knappen öppnar starturs-funktionen.
Den cyanfärgade knappen nollställer trippmätaren
Den svarta knappen raderar alla spår.
Den röda knappen avbryter seglingsmod och appen slutar sända.

Den gröna C- knappen centrerar kartbilden på din egen båt. T- knappen visar en tabell med startlistan med farter, kurser samt passertider för alla båtar. Om du klickar på en rad så centeras kartan på båten i fråga.