Klubb och segling är valda. Båten har valts automatiskt genom att kolla din inloggning mot startlistan med avseende på email. Här kan du välja olika aktiviteter och klicka på den gröna knappen. Om du klickar på Nollställ kan du välja ny klubb/segling.

Gå vidare: Segla

Gå vidare: Analys