Plottning av båtarnas positioner.
Den röda X-knappen gör att du lämnar seglingsmod (sändning av position avbryts)Du måste hålla nere knappen och sedan bekräfta att du avbryter.
T-knappen gör att en tabell över båtarna visas.
O-knappen centrerar kartan till din båt.
 

Gå vidare: Segla 2