Om du vill segla, fyll i email, lösenord och tilltalsnamn och klicka på Nytt Konto.

Var noga med att använda samma email som du använde då du anmälde dig till regattan. Det är knutet till båten.

Om du bara vill följa seglingen, klicka på den gröna knappen.

Gå vidare